نمایش یک نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 36 24 12
زبان های برنامه سازی(مهندسی کامپیوتر)
بستن

زبان های برنامه سازی(مهندسی کامپیوتر)

11,000 تومان
ناشر : انتشارات سپاهان کد کالا : ۱۱۲۳۷۰ شابک : ۹۷۸۹۶۴۲۵۴۱۹۲۸ نویسنده مریم حسن خانی
ساختمان داده ها(مهندسی کامپیوتر)
بستن

ساختمان داده ها(مهندسی کامپیوتر)

10,700 تومان
ناشر : انتشارات سپاهان کد کالا : ۱۱۲۳۵۸ شابک : ۹۷۸۹۶۴۲۵۴۱۸۰۵ نویسنده مریم حسن خانی
ساختمان گسسته(مهندسی کامپیوتر)
بستن

ساختمان گسسته(مهندسی کامپیوتر)

8,300 تومان
ناشر : انتشارات سپاهان کد کالا : ۱۱۲۳۶۹ شابک : ۹۷۸۹۶۴۲۵۴۱۸۲۹ نویسندگان شاهرود اعظمی ، زهره حبیبی
معماری کامپیوتر(مهندسی کامپیوتر)
بستن

معماری کامپیوتر(مهندسی کامپیوتر)

7,900 تومان
ناشر : انتشارات سپاهان کد کالا : ۱۱۲۴۲۷ شابک : ۹۷۸۶۰۰۲۰۴۰۰۴۶ نویسنده علی قبادی
نظریه زبان ها و ماشین ها(مهندسی کامپیوتر)
بستن

نظریه زبان ها و ماشین ها(مهندسی کامپیوتر)

4,800 تومان
ناشر : انتشارات سپاهان کد کالا : ۱۱۲۳۸۶ شابک : ۹۷۸۶۰۰۵۶۵۹۱۷۷ نویسندگان حامد سماواتی ، مجید رضاشمس زهرایی