نمایش سایدبار
نمایش 36 24 12
آمار و احتمال(ریاضی)
بستن

آمار و احتمال(ریاضی)

15,000 تومان
ناشر : انتشارات سپاهان کد کالا : ۱۱۲۳۵۷ شابک : ۹۷۸۹۶۴۲۵۴۱۹۷۳ نویسندگان فرزانه رحیمی ، سعید مجیدی
آنالیز عددی(ریاضی)
بستن

آنالیز عددی(ریاضی)

14,000 تومان
ناشر : انتشارات سپاهان کد کالا : ۱۱۲۳۵۳ شابک : ۹۷۸۹۶۴۲۵۴۱۶۳۸ نویسندگان ریحانه مستولی زاده ، الیاس هنگامیان اصل
توابع مختلط(ریاضی)
بستن

توابع مختلط(ریاضی)

14,000 تومان
ناشر : انتشارات سپاهان کد کالا : ۱۱۲۳۵۲ شابک : ۹۷۸۹۶۴۲۵۴۱۵۸۴ نویسنده سید داود منصوری
جبر خطی(ریاضی)
بستن

جبر خطی(ریاضی)

13,000 تومان
ناشر : انتشارات سپاهان کد کالا : ۱۱۲۳۴۱ شابک : ۹۷۸۹۶۴۲۵۴۱۴۹۲ نویسندگان شاهرود اعظمی ، آرش حسین پور
جبر1(ریاضی)
بستن

جبر1(ریاضی)

10,000 تومان
ناشر : انتشارات سپاهان کد کالا : ۱۱۲۳۳۹ شابک : ۹۷۸۹۶۴۲۵۴۱۴۸۵ نویسندگان  شاهرود اعظمی ، آرش حسین پور
ریاضی عمومی(ریاضی)
بستن

ریاضی عمومی(ریاضی)

20,000 تومان
ناشر : انتشارات سپاهان کد کالا : ۱۱۲۳۴۰ شابک : ۹۷۸۹۶۴۲۵۴۱۴۷۸ نویسنده منصور برزگری
زبان عمومی و تخصصی(ریاضی)
بستن

زبان عمومی و تخصصی(ریاضی)

16,000 تومان
ناشر : انتشارات سپاهان شابک : ۹۷۸۶۰۰۲۰۴۰۵۸۹ کد کالا : ۱۱۲۴۴۷ نوسنده شاهرود اعظمی سری کتاب های آمادگی برای کنکور کارشناسی ارشد
معادلات دیفرانسیل(ریاضی)
بستن

معادلات دیفرانسیل(ریاضی)

11,000 تومان
ناشر : انتشارات سپاهان کد کالا : ۱۱۲۳۵۰ شابک : ۹۷۸۹۶۴۲۵۴۱۶۱۴ نویسندگان الیاس هنگامیان اصل ، ریحانه مستولی زاده