نمایش 1–12 از 80 نتایج

نمایش سایدبار
نمایش 36 24 12
(رحلی)Lets Go 1 Fourth Edition
بستن

(رحلی)Lets Go 1 Fourth Edition

35,000 تومان
ناشر : انتشارات سپاهان
شابک : ۹۷۸۰۱۹۴۶۲۶۱۸۷
کد کالا : ۱۱۹۷۷۷
Ritsuko Nakata, Karen Frazier, Barbara Hoskins, and Carolyn Graham 1391
این کتاب شامل یک کتاب آموزشی،کتاب تمرین و سی دی می باشد
مجموعه حاضر که از ابتدا با صحبت کردن و پرسش و پاسخ از کودکان شروع به کار می کند، شامل آهنگ های تعاملی و شعارهای زیبا، بازی های ارتباطی بین کودکان می باشد. از ویژگی های این مجموعه آشنایی با تلفظ ها و چگونگی روان خواندن متون، تست بر اساس آزمون کمبریج در CD Rom و … می باشد
(رحلی)Lets Go 2 Fourth Edition
بستن

(رحلی)Lets Go 2 Fourth Edition

35,000 تومان
ناشر : انتشارات سپاهان
شابک : ۹۷۸۰۱۹۴۶۲۶۱۹۴
کد کالا : ۱۱۹۷۷۸
Ritsuko Nakata, Karen Frazier, Barbara Hoskins, and Carolyn Graham 1391
این کتاب شامل یک کتاب آموزشی،کتاب تمرین و سی دی می باشد
مجموعه حاضر که از ابتدا با صحبت کردن و پرسش و پاسخ از کودکان شروع به کار می کند، شامل آهنگ های تعاملی و شعارهای زیبا، بازی های ارتباطی بین کودکان می باشد. از ویژگی های این مجموعه آشنایی با تلفظ ها و چگونگی روان خواندن متون، تست بر اساس آزمون کمبریج در CD Rom و … می باشد
(رحلی)Lets Go 3 Fourth Edition
بستن

(رحلی)Lets Go 3 Fourth Edition

35,000 تومان
ناشر : انتشارات سپاهان
شابک : ۹۷۸۰۱۹۴۶۲۶۲۰۰
کد کالا : ۱۱۹۷۷۹
Ritsuko Nakata, Karen Frazier, Barbara Hoskins, and Carolyn Graham 1391
این کتاب شامل یک کتاب آموزشی،کتاب تمرین و سی دی می باشد
مجموعه حاضر که از ابتدا با صحبت کردن و پرسش و پاسخ از کودکان شروع به کار می کند، شامل آهنگ های تعاملی و شعارهای زیبا، بازی های ارتباطی بین کودکان می باشد. از ویژگی های این مجموعه آشنایی با تلفظ ها و چگونگی روان خواندن متون، تست بر اساس آزمون کمبریج در CD Rom و … می باشد
(رحلی)Lets Go 4 Fourth Edition
بستن

(رحلی)Lets Go 4 Fourth Edition

35,000 تومان
ناشر : انتشارات سپاهان
شابک : ۹۷۸۰۱۹۴۶۲۶۲۱۷
کد کالا : ۱۱۹۷۸۰
Ritsuko Nakata, Karen Frazier, Barbara Hoskins, and Carolyn Graham 1391
این کتاب شامل یک کتاب آموزشی،کتاب تمرین و سی دی می باشد
مجموعه حاضر که از ابتدا با صحبت کردن و پرسش و پاسخ از کودکان شروع به کار می کند، شامل آهنگ های تعاملی و شعارهای زیبا، بازی های ارتباطی بین کودکان می باشد. از ویژگی های این مجموعه آشنایی با تلفظ ها و چگونگی روان خواندن متون، تست بر اساس آزمون کمبریج در CD Rom و … می باشد
(رحلی)Lets Go 5 Fourth Edition
بستن

(رحلی)Lets Go 5 Fourth Edition

35,000 تومان
ناشر : انتشارات سپاهان
شابک : ۹۷۸۰۱۹۴۶۲۶۲۲۴
کد کالا : ۱۱۹۷۸۲
Ritsuko Nakata, Karen Frazier, Barbara Hoskins, and Carolyn Graham 1391
این کتاب شامل یک کتاب آموزشی،کتاب تمرین و سی دی می باشد
مجموعه حاضر که از ابتدا با صحبت کردن و پرسش و پاسخ از کودکان شروع به کار می کند، شامل آهنگ های تعاملی و شعارهای زیبا، بازی های ارتباطی بین کودکان می باشد. از ویژگی های این مجموعه آشنایی با تلفظ ها و چگونگی روان خواندن متون، تست بر اساس آزمون کمبریج در CD Rom و … می باشد
(رحلی)Lets Go 6 Fourth Edition
بستن

(رحلی)Lets Go 6 Fourth Edition

35,000 تومان
ناشر : انتشارات سپاهان
شابک :۹۷۸۰۱۹۴۶۲۶۲۳۱
کد کالا : ۱۱۹۷۸۱
Ritsuko Nakata, Karen Frazier, Barbara Hoskins, and Carolyn Graham 1391
این کتاب شامل یک کتاب آموزشی،کتاب تمرین و سی دی می باشد
مجموعه حاضر که از ابتدا با صحبت کردن و پرسش و پاسخ از کودکان شروع به کار می کند، شامل آهنگ های تعاملی و شعارهای زیبا، بازی های ارتباطی بین کودکان می باشد. از ویژگی های این مجموعه آشنایی با تلفظ ها و چگونگی روان خواندن متون، تست بر اساس آزمون کمبریج در CD Rom و … می باشد
(رحلی)Lets Go Begin 4th Edition
بستن

(رحلی)Lets Go Begin 4th Edition

35,000 تومان
ناشر : انتشارات سپاهان
شابک : ۹۷۸۰۱۹۴۶۲۶۲۴۸
کد کالا : ۱۱۲۴۶۰
Ritsuko Nakata, Karen Frazier, Barbara Hoskins, and Carolyn Graham 1391
این کتاب شامل یک کتاب آموزشی،کتاب تمرین و سی دی می باشد
مجموعه حاضر که از ابتدا با صحبت کردن و پرسش و پاسخ از کودکان شروع به کار می کند، شامل آهنگ های تعاملی و شعارهای زیبا، بازی های ارتباطی بین کودکان می باشد. از ویژگی های این مجموعه آشنایی با تلفظ ها و چگونگی روان خواندن متون، تست بر اساس آزمون کمبریج در CD Rom و ... می باشد.
American family and friends 1 2 edition +work and cd(کاغذگلاسه)
بستن

American family and friends 1 2 edition +work and cd(کاغذگلاسه)

72,000 تومان
Teachers love family and friends the clear structure . fast-paced language syllabus engaging song and stories
American family and friends 2 2 edition +work and cd(کاغذ گلاسه)
بستن

American family and friends 2 2 edition +work and cd(کاغذ گلاسه)

67,000 تومان
Teachers love family and friends the clear structure . fast-paced language syllabus engaging song and stories
American family and friends 3 2 edition +work and cd(کاغذ گلاسه)
بستن

American family and friends 3 2 edition +work and cd(کاغذ گلاسه)

67,000 تومان
Teachers love family and friends the clear structure . fast-paced language syllabus engaging song and stories
American Get Ready 1
بستن

American Get Ready 1

24,000 تومان
ناشر : انتشارات سپاهان
شابک : ۹۷۸۰۱۹۴۳۴۴۳۱۹
کد کالا ک ۱۰۱۱۱۷
Felicity Hopkins 1386
این کتاب شامل یک کتاب آموزشی،کتاب تمرین و سی دی می باشد
از ویژگی های این مجموعه می توان از آموزش پایه و اساس زبان انگلیسی و گفتن و درک واژگان اولیه انگلیسی و آموزش تعداد کمی از اصطلاحات مفید می توان نام برد. مجموعه ای از مطالب دقیق و منظم آموزشی در این کتاب ارائه می گردد. این اثر با استفاده از آهنگ و فعالیت های مورد علاقه نوجوانان به امر آموزش می پردازد.
American Get Ready 2
بستن

American Get Ready 2

24,000 تومان
ناشر : انتشارات سپاهان
شابک : ۹۷۸۰۱۹۴۳۴۴۳۷۱
کد کالا : ۱۰۱۹۱۱
Felicity Hopkins 1386
این کتاب شامل یک کتاب آموزشی،کتاب تمرین و سی دی می باشد
مجموعه حاضر شامل دو سطح می باشد.این مجموعه به آموزش الفبا و نوشتن الفبا و اعداد پرداخته است. از ویژگی های این مجموعه می توان از آموزش پایه و اساس زبان انگلیسی و گفتن و درک واژگان اولیه انگلیسی و آموزش تعداد کمی از اصطلاحات مفید می توان نام برد. مجموعه ای از مطالب دقیق و منظم آموزشی در این کتاب ارائه می گردد. این اثر با استفاده از آهنگ و فعالیت های مورد علاقه نوجوانان به امر آموزش می پردازد.