نمایش 1–12 از 46 نتایج

نمایش سایدبار
نمایش 36 24 12
American English File 1 Second Edition(کاغذگلاسه)
بستن

American English File 1 Second Edition(کاغذگلاسه)

85,000 تومان
ناشر : انتشارات سپاهان ناشر : ۹۷۸۰۱۹۴۷۷۶۱۵۸ کد کالا : ۱۱۹۷۹۸ Christina Latham-Koenig 1393 این کتاب شامل یک کتاب آموزشی،کتاب تمرین و سی دی می باشد این مجموعه به روزترین و جدیدترین دوره آموزشی در زمینه تقویت مهارت گفتاری و مکالمه می باشد که مطابق با سیستم آمریکایی همراه با کتاب کار، فایل صوتی و تصویری ارائه می شود. زبان + انگیزه = فرصت، شعار مجموعه جدید می باشد.
American English File 2 Second Edition(کاغذ گلاسه)
بستن

American English File 2 Second Edition(کاغذ گلاسه)

85,000 تومان

ناشر : انتشارات سپاهان

شابک : ۹۷۸۰۱۹۴۷۷۶۱۶۵

کد کالا : ۱۱۹۷۶۹

Christina Latham-Koenig 1393

این کتاب شامل یک کتاب آموزشی،کتاب تمرین و سی دی می باشد

این مجموعه به روزترین و جدیدترین دوره آموزشی در زمینه تقویت مهارت گفتاری و مکالمه می باشد که مطابق با سیستم آمریکایی همراه با کتاب کار، فایل صوتی و تصویری ارائه می شود. زبان + انگیزه = فرصت، شعار مجموعه جدید می باشد.

American English File 3 Second Edition(کاغذگلاسه)
بستن

American English File 3 Second Edition(کاغذگلاسه)

85,000 تومان
ناشر : انتشارات سپاهان شابک : ۹۷۸۰۱۹۴۷۷۶۱۷۲ کد کالا : ۱۲۱۵۷۶ Christina Latham-Koenig 1393 این کتاب شامل یک کتاب آموزشی،کتاب تمرین و سی دی می باشد این مجموعه به روزترین و جدیدترین دوره آموزشی در زمینه تقویت مهارت گفتاری و مکالمه می باشد که مطابق با سیستم آمریکایی همراه با کتاب کار، فایل صوتی و تصویری ارائه می شود. زبان + انگیزه = فرصت، شعار مجموعه جدید می باشد.
American English File 4 Second Edition(کاغذگلاسه)
بستن

American English File 4 Second Edition(کاغذگلاسه)

85,000 تومان
ناشر : انتشارات سپاهان شابک : ۹۷۸۰۱۹۴۷۷۶۱۸۹ کد کالا : ۱۲۴۱۶۶ Christina Latham-Koenig 1393 این کتاب شامل یک کتاب آموزشی،کتاب تمرین و سی دی می باشد این مجموعه به روزترین و جدیدترین دوره آموزشی در زمینه تقویت مهارت گفتاری و مکالمه می باشد که مطابق با سیستم آمریکایی همراه با کتاب کار، فایل صوتی و تصویری ارائه می شود. زبان + انگیزه = فرصت، شعار مجموعه جدید می باشد.
American English File 5 Second Edition
بستن

American English File 5 Second Edition

70,000 تومان

کد کالا : ۱۲۴۱۹۸

Christina Latham-Koenig 1393

این کتاب شامل یک کتاب آموزشی،کتاب تمرین و سی دی می باشد

این مجموعه به روزترین و جدیدترین دوره آموزشی در زمینه تقویت مهارت گفتاری و مکالمه می باشد که مطابق با سیستم آمریکایی همراه با کتاب کار، فایل صوتی و تصویری ارائه می شود. زبان + انگیزه = فرصت، شعار مجموعه جدید می باشد.

American English File Starter Second Edition(کاغذ گلاسه)
بستن

American English File Starter Second Edition(کاغذ گلاسه)

67,000 تومان

ناشر : انتشارات سپاهان

شابک : ۹۷۸۰۱۹۴۷۷۶۱۴۱

کد کالا : ۱۱۷۴۲۲

Christina Latham-Koenig 1393

این کتاب شامل یک کتاب آموزشی،کتاب تمرین و سی دی می باشد

این مجموعه به روزترین و جدیدترین دوره آموزشی در زمینه تقویت مهارت گفتاری و مکالمه می باشد که مطابق با سیستم آمریکایی همراه با کتاب کار، فایل صوتی و تصویری ارائه می شود. زبان + انگیزه = فرصت، شعار مجموعه جدید می باشد.

Connect 1 Second Edition
بستن

Connect 1 Second Edition

50,000 تومان
ناشر : انتشارات سپاهان
شابک : ۹۷۸۰۵۲۱۷۳۶۹۴۷
کد کالا : ۱۱۷۹۷۹
این کتاب شامل یک کتاب آموزشی،کتاب تمرین و سی دی می باشد
Jack C Richard, Carlos Barbisan 1390
سری کتاب های کانکت Connect ویرایش دوم شامل چهار سطح و ۳۲ درس در هر سطح می باشد که برای نوجوانان و جوانان طراحی شده است. این مجموعه شامل فعالیت پر جنب و جوش و تشویق برای یادگیری، برقراری ارتباط در کلاس می باشد. در ویرایش جدید این مجموعه نکات دستور زبانی و متون اضافه و راهنمای معلمان در سایت پشتیبانی معلم اضافه گردیده است.
Connect 2 Second Edition with CD(کاغذگلاسه)
بستن

Connect 2 Second Edition with CD(کاغذگلاسه)

50,000 تومان
شابک : ۹۷۸۰۵۲۱۷۳۷۰۳۶
ناشر : انتشارات سپاهان
کد کالا : ۱۱۷۹۸۱
Jack C Richard, Carlos Barbisan 1390
سری کتاب های کانکت Connect ویرایش دوم شامل چهار سطح و ۳۲ درس در هر سطح می باشد که برای نوجوانان و جوانان طراحی شده است. این مجموعه شامل فعالیت پر جنب و جوش و تشویق برای یادگیری، برقراری ارتباط در کلاس می باشد. در ویرایش جدید این مجموعه نکات دستور زبانی و متون اضافه و راهنمای معلمان در سایت پشتیبانی معلم اضافه گردیده است.
Connect 3 Second Edition with CD
بستن

Connect 3 Second Edition with CD

50,000 تومان
شابک : ۹۷۸۰۵۲۱۷۳۷۱۲۸
ناشر : انتشارات سپاهان
کد کالا : ۱۱۷۱۰۹
Jack C Richard, Carlos Barbisan 1390
سری کتاب های کانکت Connect ویرایش دوم شامل چهار سطح و ۳۲ درس در هر سطح می باشد که برای نوجوانان و جوانان طراحی شده است. این مجموعه شامل فعالیت پر جنب و جوش و تشویق برای یادگیری، برقراری ارتباط در کلاس می باشد. در ویرایش جدید این مجموعه نکات دستور زبانی و متون اضافه و راهنمای معلمان در سایت پشتیبانی معلم اضافه گردیده است.

Connect 4 Second Edition with CD(کاغذ گلاسه)

45,000 تومان
شابک : ۹۷۸۰۵۲۱۷۳۷۲۱۰
ناشر : انتشارات سپاهان
کد کالا : ۱۱۷۱۱۹
Jack C Richard, Carlos Barbisan 1390
سری کتاب های کانکت Connect ویرایش دوم شامل چهار سطح و ۳۲ درس در هر سطح می باشد که برای نوجوانان و جوانان طراحی شده است. این مجموعه شامل فعالیت پر جنب و جوش و تشویق برای یادگیری، برقراری ارتباط در کلاس می باشد. در ویرایش جدید این مجموعه نکات دستور زبانی و متون اضافه و راهنمای معلمان در سایت پشتیبانی معلم اضافه گردیده است.
English Result Elementary
بستن

English Result Elementary

20,000 تومان
ناشر : انتشارات سپاهان
شابک : ۹۷۸۰۱۹۴۱۲۹۵۴۱
کد کالا : ۱۱۶۲۸۸
Hancock & McDonald 1390
این کتاب شامل یک کتاب آموزشی،کتاب تمرین و سی دی می باشد
کتاب های این مجموعه در ۴ سطح که  elementary ،  Pre-intermediate ،  Intermediate  و  Upper-intermediate که مطابق با سیستم بریتانیایی (British Accent) همراه با کتاب کار و کلید سوالات کتاب کار (workbook answer key booklet) با تمرکز زیاد بر مقوله مکالمه و مهارت گفتاری (communicative and speaking skills) در خدمت زبان آموزان عزیز قرار دارد.
English Result Intermediate
بستن

English Result Intermediate

20,000 تومان
ناشر : انتشارات سپاهان
شابک : ۹۷۸۰۱۹۴۱۲۹۵۶۵
کد کالا : ۱۱۶۲۹۲
Hancock & McDonald 1390
این کتاب شامل یک کتاب آموزشی،کتاب تمرین و سی دی می باشد
کتاب های این مجموعه در ۴ سطح که  elementary ،  Pre-intermediate ،  Intermediate  و  Upper-intermediate که مطابق با سیستم بریتانیایی (British Accent) همراه با کتاب کار و کلید سوالات کتاب کار (workbook answer key booklet) با تمرکز زیاد بر مقوله مکالمه و مهارت گفتاری (communicative and speaking skills) در خدمت زبان آموزان عزیز قرار دارد.